Leg – Chân là một phần giúp cho body của bạn đẹp hơn, với các bạn nam thì sẽ vạm vỡ, còn bạn gái sẽ nhìn thon gọn và giúp chân trông dài hơn, còn chờ gì mà không tập ngay.