Nắm rõ kiến thức thể hình sẽ giúp cho các bạn Gymer tập luyện có hiệu quả và tránh bị các chấn thương không đáng có trong quá trình luyện tập.